‎1.5 εκατομμύριο ευρώ σε άνεργους Μετανάστες...

2011-06-01 21:51

 ‎1.5 εκατομμύριο ευρώ σε άνεργους Μετανάστες...


«Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση οι Ελληνες άνεργοι, αφού η ίδια δίνει προτεραιότητα στην εργασιακή αποκατάσταση των μεταναστών, δαπανώντας για το σκοπό αυτό πακτωλό χρημάτων.....Και εδώ, όπως συμβαίνει με όλα τα προγράμματα που αφορούν μετανάστες, εμπλέκονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)!!!