ΣΚΕΨΕΙΣ

2011-08-20 23:56

Η ειλικρίνεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευτυχίας.