ΣΚΕΨΕΙΣ

2011-08-15 16:12

 Ολα στην ζωή έχουν το κόστος τους και τίποτα δεν είναι δωρεάν...