ΣΚΕΨΕΙΣ

2011-08-15 16:11

Ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ δεν υπάρχει δωρεάν...Όλα δυστυχώς έχουν κάποιο κόστος στην ζωη....!!