ΣΚΕΨΕΙΣ

2011-08-15 16:09

 «Το μυστικό είναι να αγοράζει κανείς φθηνά. Όποιος αγοράζει φθηνά δεν πρέπει να φοβάται. Αντίθετα, όποιος αγοράζει ακριβά θα κερδίσει μόνο από τύχη»...!!