ΕΠΙΚΑΙΡΑ

2012-01-04 21:25

Καταγράφεται η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού των κρατών της ευρωζώνης, μέσα σε ένα χρόνο!!!