ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

2013-08-08 10:44

Στη σκέψη πάντα βρίσκεσαι όλη τη μέρα φως μου μα εγώ φοβάμαι να σου πω ότι είσαι ο άνθρωπος μου...