ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

2013-08-08 10:51

Ολα τα δώρα της ζωής και τις χαρές του κόσμου, ωσάν της μάνας την ευχή δεν βάνω 'γώ ομπρός μου...