ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

2013-08-08 10:50

Εχει ο καιρός γυρίσματα κι οι εποχές αλλάζουν, τα λάθητα μές τη ζωή τσ' ανθρώπους ωριμάζουν...