ΣΚΕΨΕΙΣ

2011-08-01 21:38

 ‎"Οι ευκαιρίες στη ζωή μπορεί να σου παρουσιαστούν μόνο μία φορά".