ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

2011-07-24 11:19

 Άλλος κοιτάει τον γκρεμό και τον επιάνει ζάλη... κι άλλος στην άκρη του γκρεμού χορεύει πεντοζάλη...